Bibliografia Analizy Transakcyjnej

Oto lista książek o AT opublikowanych na rynku polskim

 1. Berne E., (1987), W co grają ludzie. Psychologia stosunków między ludzkich., PWN.
 2. Berne E., (1994). Seks i kochanie, Warszawa: wyd. Książka i wiedza.
 3. Berne E., (1998), Dzień dobry… i co dalej? Psychologia ludzkiego przeznaczenia, Poznań.
 4. Chaber A., Sytuacja konfliktowa między nauczycielem a uczniem w ujęciu analizy transakcyjnej, str.63-69 ( wybrane fragmenty), Częstochowa, 1997
 5. Chirkowska-Smolak J., Matysiak J.,Łukaszewicz D. Analiza transakcyjna jako sposób usprawniania komunikacji i rozwiązywania sytuacji konflitktowych, [w:] Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, red. A. Bańka, Wyd.PRINT-B, Poznań 1992
 6. Cichocka M., Suchańska A. (1989). Analiza Transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej część III. Wybrane techniki oddziaływań terapeutycznych analizy transakcyjnej. Psychoterapia 3 (70) 1989 r. ss. 61-66.
 7. Cichocka M., Suchańska A. (1989). Analiza Transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej część I. Przegląd podstawowych pojęć i tez Analizy Transakcyjnej. Psychoterapia 2 (69) 1989 r. ss. 29-36.
 8. Cichocka M., Suchańska A. (1989). Analiza Transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej część II. Wybrane techniki diagnostyczne analizy transakcyjnej. Psychoterapia 3 (70) 1989 r. ss. 51-59.
 9. Cierpiałkowska L., H. Nowicka-Gawęcka, Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej, w: Elementy psychologii klinicznej, t. II., Wyd. Naukowe UAM, 1992.
 10. Domachowski W. (1991). Komunikowanie się normalne i zaburzone – wybrane koncepcje. Analiza transakcyjna. W: H. Sęk (red.) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.
 11. Domachowski, W, Sęk, H. (1991) Analiza transakcyjna jako metoda psychoterapii. W: H. Sęk (red.) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.
 12. Ernst, K. (1991). Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić. Warszawa:
 13. Fakty – Magazyn gospodarczy – nr 1 (14) styczeń / luty 2005 – Dłużnik pod lupą psychologa Komentarz Marka Matkowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej
 14. Freed Alvyn, Freed Margaret, (1993), Być przyjacielem i mieć przyjaciół : skuteczne techniki wyrabiania własnej wartości / Alvyn i Margaret Freed ; il. Rick Hackney ; [tł. z ang. Ewa Troczyńska i Józef Troczyński]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 15. Gąsior K., Kaleta – Kupiecka M., Kupiecki A., Alkoholizm wg typologii Cloningera w oparciu o analizę transakcyjną. „Problemy alkoholizmu”, 1994, nr 5.
 16. Grzesiuk Lidia (2005), Psychoterapia: Teorie. Podręcznik akademicki. Warszawa: wyd. PWN.
 17. Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (1994). Analiza transakcyjna. W: Grzesiuk, L. (red.). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: PWN.
 18. Harris T. A., (1978), W zgodzie z sobą i z tobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 19. Jagieła J. (red.), Analiza transakcyjna w teorii i w praktyce pedagogicznej, Częstochowa 1997.
 20. Jagieła J., Analiza transkacyjna. Istotne pytania przed budowaniem procedur terapeutycznych. „Problemy Alkoholizmu” 1995, nr 2.
 21. Jagieła J., Gry psychologiczne w szkole, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2004, str. 145-168, 173-190
 22. Jankowski K. (1979). Analiza transakcyjna. W: Lis-Turlejska, M. (red.) Nowe kierunki w psychoterapii. Warszawa: Wyd. UW.
 23. Jankowski K. (1980), Analiza transakcyjna, w: H. Wardaszko-Łyskowska (red.), Terapia grupowa w psychiatrii, PZWL.
 24. Koszewska K., Analiza transakcyjna w pracy wychowawcy, w;  Poradnik wychowawcy, Wyd. Raabe, Warszawa 2000 lub 2001, str.1-23
 25. Kratochvil S. (1984), Psychoterapie. Kierunki, metody, badania, wydanie 4, Warszawa: PWN.
 26. Krzemiński I., Co dzieje się między ludźmi? Wyd. Naukowe i Literackie OPEN, Wyd. Jacek Santorski & CO.
 27. Masiak M., Podstawowe pojęcia w Analizie Transakcyjnej, [w:] Problemy współczesnej psychologii, red. A. Biela, Cz. Walesa, Lublin 1992, s. 661 – 670.
 28. Muriel J., Jongeward D., (1999), Narodzić się by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień,  Dom wydawniczy REBIS.
 29. Paul – Cavallier F.J., Wizualizacja. Od obrazu do działania. Dom wyd. Rebis, Poznań 1992.
 30. Pawłowska Beata (2000) Akceptacja siebie i akceptacja innych u osób z zaburzeniami nerwicowymi: interpretacja w ujęciu analizy transakcyjnej, Lublin 2000.
 31. Rogoll R., (1989 lub 1995). Aby być sobą, Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, PWN, Warszawa
 32. Samek T. (1991) Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, Kraków: Centrum Terapii Alkoholizmu.
 33. Samek T. (1993) Analiza transakcyjna, Kraków: Centrum Terapii Alkoholizmu (CTA) i wyd. Zakonu pijarów (skrypt ?)
 34. Sękowska M., Szymanowska E. (2000), Analiza Transakcyjna w biznesie, Kraków: wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 35. Siek S. (1985), Autopsychoterapia. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 36. Stemplewska-Żakowicz „Nowe spojrzenia na TZN J.B.Rottera” (wskazówki bibliograficzne w sylabusie).
 37. Strojnowska B. (1992) Analiza transakcyjna w przygotowaniu do małżeństwa, [w:] Problemy współczesnej psychologii, red. A. Biela, Cz. Walesa, Lublin.
 38. Szczotka R.S., Matka Teresa z Kalkuty w świetle analizy transakcyjnej, Kraków 1993. praca 1993 Prace mgr / licencjacka o tematyce misyjnej napisane na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 39. Tomkiewicz A., Zarys problematyki analizy transakcyjnej, [w:] Problemy współczesnej psychologii, red. A. Biela, Cz. Walesa, Lublin 1992
 40. Towned A. Zielińska U., (1996), Jak doskonalić asertywność. Praktyczny poradnik asertywności dla menadżerów, wyd.: Zysk i S-ka.
 41. Tryjarska B. (1995), Skrypty życiowe a konflikty jawne i ukryte w małżeństwie, Warszawa: Oficyna wydawnicza Wydziału Psychologii UW.
 42. Widawska E., Gry psychologiczne jako forma sprawowania władzy, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i w praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Częstochowa 1997.
 43. Wójcik E., Analiza transakcyjna pomocą w dojrzewaniu osobowości. „Z pomocą rodzinie”, 1990, nr 1-2, s. 37 – 58.
 44. Żmijewski J., Jak sobie radzić ze szkodliwymi grami szkolnymi, w: Poradnik wychowawcy, Wyd. Raabe, Warszawa 2000,
 45. Wieczorek Z., Weryfikowanie skuteczności nauczania metodami aktywizującymi na podstawie oceny rozwoju struktury osobowości Ja – Dorosły., [w:] A. Rosół, Od przedszkola do szkoły wyższej. Wyd. WSP Częstochowa (w druku w 1997 r. ) – poszukac !!!.  lub [w:] Między przedszkolem a szkołą wyższą. Szkice i studia socjo-pedagogiczne (red.) A. Rosół, M. S. Szczepański, Częstochowa 1996. – W głównej KUL.
Podziel się tekstem z innymi