Zastosowania

Pojęcie analizy transakcyjnej (AT) definiowane jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Analizy Transakcyjnej (IATA) jako „teoria osobowości i forma psychoterapii służąca rozwojowi osobistemu i procesowi zmiany wewnętrznej człowieka”.

AT jest postrzegana także jako kopalnia wiedzy w następujacych obszarach:

  • strukturalna teoria osobowości (strukturę stanowią stany ego Rodzic, Dorosły, Dzecko),
  • teoria komunikacji międzyludzkiej (transakcje komplementarne, krzyżowe, kątowe, podwójne i ich charakterystyka),
  • teoria związków międzyludzkich (gry, trójkąt dramatyczny, skrypty, antyskrypty, autonomia),
  • teoria rozwoju dziecka (poczęcie, narodziny, wczesne wpływy znaczących osób),
  • teoria psychopatologii (uzależnienia, zaburzenia osobowości, gry trzeciego stopnia),
  • system psychoterapeutyczny (kontrakt terapeutyczny, otwarta komunikacja oparta na równości obydwu stron, aktywacja poczucia odpowiedzialności za własne decyzje),
  • narzędzie do analizy organizacji i szkolenia personelu kierowniczego (style komunikacji w organizacji, zespołach, diagnoza podłoża konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, komunikacja z otoczeniem organizacji, wartości jednostkowe i korporacyjne, polityka doboru kadry),
  • źródło informacji o dobrym rodzicielstwie (dziadkowie, rodzice, opiekunowie, naśladownictwo, wzorce, zachęty, nakazy i przyzwolenia),
  • narzędzie do szkolenia nauczycieli i procesu uczenia się dzieci (efektywna komunikacja, motywacja, gry, zachęty, kary, nagrody, wpływ i naśladownictwo).

AT może być też praktycznie użyta w każdej innej dziedzinie życia, gdzie istnieje potrzeba zrozumienia konkretnego człowieka, związków międzyludzkich, dynamiki komunikacji międzyludzkiej czy systemów komunikowania się.