Analiza Transakcyjna.pl

Słownik AT

Słownik terminów analizy transakcyjnej (64 słowa)

Analiza strukturalna (structural analysis), analiza transakcyjna (transactional analysis), Antyskrypt (antiscript), Antyteza skryptowa (antithesis), Demon (demon), Depresja (depression), Dramat rodzinny (family drama), Dyrektywy skryptowe (script directives), Elektroda (electrode), Episkrypt (episcript), Głask (stroke), ...

dodano dnia 2009-08-23 23:07:26