Analiza Transakcyjna.pl

Metody nauki EU

Certyfikacja na poziomie miedzynarodowym

Oto lista jednostek naukowych, uczących analizy transakcyjnej w ramach przedmiotu lub zagadnień poruszanych na poszczególnych przedmiotach.

dodano dnia 2009-08-10 12:49:37