Analiza Transakcyjna.pl

Biznes

Świąteczne gry psychologiczne, czyli co robimy sobie i innym, Magdalena Sękowska (2009)

 „ Świat jest teatrem, aktorami ludzie, Którzy kolejno wchodzą i znikają” ( Szekspir)

Gry mają miejsce wszędzie tam, gdzie są ludzie. Dzieją się niepostrzeżenie i przynoszą konkretne efekty zwane wypłatami. Zajmujemy w nich swoje ulubione pozycje i przeżywamy swoje „ ulubione” uczucia. W zasadzie niczego nie zmieniają w naszym życiu, oprócz kolejnego potwierdzenia naszych mniemań o sobie i o innych.

dodano dnia 2010-12-24 10:59:54

Od analizy transakcyjnej do organizacyjnej analizy transakcyjnej, Magdalena Sękowska (2009)

Analiza Transakcyjna jako teoria posiada swój niezwykły wkład w rozumienie zarówno wewnętrznych procesów psychicznych, jak i procesów komunikacji oraz budowania relacji w szerszym kontekście systemowym – grupowym, rodzinnym, środowiskowym oraz organizacyjnym. Pierwsze podstawy zastosowania Analizy Transakcyjnej do pracy z organizacjami , Eric Berne zaproponował w książce wydanej w 1963 roku pt. „ Struktura i dynamika grup i organizacji”. Swoje myślenie na temat grup i organizacji wywodził od Freuda, Biona, Ezriela, Lewina, Moreno, Batesona. Trudny język, jakim napisana jest ta książka oraz przewaga w owym czasie nastawienia na rozwój wiedzy i badań klinicznych, spowodowały, że nie znalazła ona swojego odzwierciedlenia w literaturze i zainteresowaniu badaczy opisujących prawidłowości procesów grupowych. Studiowaniem treści zawartych w tej książce zajęli się późniejsi przedstawiciele Analizy Transakcyjnej, którzy znaleźli w niej wiele inspirujących podpowiedzi do pracy z dużymi grupami, takimi jak przedsiębiorstwa.

dodano dnia 2009-11-12 15:48:00