Analiza Transakcyjna.pl

Katalog firm | Szkoły wyższe [15]

Uniwersytet Wrocławski

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

www.psychologia.uni.wroc.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

ul. Pawia 55

01-030 Warszawa

www.vizja.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

ul. Stawki 5/7

00-183 Warszawa

www.psychologia.pl

SWPS

ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

www.swps.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań

www.psychologia.amu.edu.pl

Uniwersytet Opolski

Plac Staszica 1

45-052 Opole

www.psychologia.uni.opole.pl

WSB-NLU

ul. Zielona 27

33-300 Nowy Sącz

www.wsb-nlu.edu.pl

Uniwersytet Łódzki

ul. Smugowa 10/12

91-433 Łódź

www.psych.uni.lodz.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Plac Litewski 5

20-080 Lublin

www.psychologia.umcs.lublin.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Jagielloński

ul. Mickiewicza 3

31-120 Kraków

www.psychologia.uj.edu.pl

Uniwersytet Śląski

ul. M. Grażyńskiego 53

40-126 Katowice

www.ip.us.edu.pl

Uniwersytet Gdański

ul. Pomorska 68

80-343 Gdańsk Jelitkowo

www.psychologia.ug.gda.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ul. Leopolda Staffa 1

85-867 Bydgoszcz

www.ukw.edu.pl