Analiza Transakcyjna.pl

Prawa autorskie

dodano dnia 2010-06-02 12:49:14 w Literatura PL

Wszystkie teksty i ilustracje zawarte stronie AnalizaTransakcyjna.pl chronione są prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Przypadki niedozwolonego wykorzystywania lub kopiowania treści strony, oraz wykorzystywania treści strony w sposób niezgodny z niniejszymi postanowieniami stanowią naruszenie praw autorskich i innych praw własności, a także prawa cywilnego i karnego.

 

Nie wolno wykorzystywać żadnych elementów zawartości serwisu w sposób, który naruszałby prawa autorskie lub inne prawa własności.

 

Zawartość serwisu nie może być kopiowana, reprodukowana, sprzedawana ani publikowana bez pisemnej zgody autorów tekstów. 

 

Wyłączne prawo do korzystania z treści w formacie przedstawionym na stronie posiada AnalizaTransakcyjna.pl. 

 

Podstawa prawna: Art.115 i nast. Ustawy o prawie autorskim

powrót

Poczytaj także: