Analiza Transakcyjna.pl

Analiza Transakcyjna na poziomie akdemickim

dodano dnia 2010-05-02 12:31:45 w Uniwersytety PL

Oto lista jednostek naukowych, uczących analizy transakcyjnej w ramach przedmiotu lub zagadnień
poruszanych na poszczególnych przedmiotach.


***

Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II w Lublinie

Instytut Nauk o Rodzinie

   - Analiza Transakcyjna (wykład + ćwiczenia)

***

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Społecznych - Psychologia

   - Analiza transakcyjna – system teoretyczny i koncepcja terapii

***

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytut Psychologii Stosowanej

   - Interakcje społeczne w ujęciu NLP i Analizy Transakcyjnej

***

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Grupa badawcza Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

   - seminaria magisterskie i doktoranckie poświęcone Edukacyjnej Analizie Transakcyjnej

   - warsztat Analizy Transakcyjnej na Podyplomowych Studiach Socjoterapii


***

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie

Wydział Pedagogiczny

Katedra Psychologii

    - kursy umiejętności interpersonalnych w oparciu o Analizę Transakcyjną.

***

 

Uniwersytet Warszawski

Instytut Nauk Politycznych

Psychologia społeczna (wykład)

   - omawiane zagadnienia związane z AT


***

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Politologii

Psychologia ogólna i społeczna (konwersatorium)

   - gry społeczne. Teorie transakcyjne.


***

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

   - komunikacja interpersonalna

***

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii

   - w ramach elementów kształcenia na studiach podyplomowych

***

Jeżeli znają Państwo inne uczelnie, które kształcą z analizy transakcyjnej, prosimy o informację abyśmy mogli uzupełnić powyższą listę.

powrót